Leven na de dood.

Foto genomen begin Juni in UK.

1 en 2 november. Allerheiligen en Allerzielen. Allerheiligen is een feestdag in vele landen. Veel feesten gebeurt er niet. Mensen bezoeken vaak de graven van overleden kennissen en familie leden. Terug bepaald worden bij dit verdriet is geen feest. Ikzelf heb al verschillende familie leden te vroeg verloren dus ik ken het verdriet. Zelf ga wekelijks naar de Evangelische Kerk in Brugge. Voor mij is het lichaam vergankelijk, in tegenstelling tot de ziel die blijft verder bestaan nadat iemand is overleden. Ik geloof echt in een leven na de dood. Zoals er in de bijbel staat is dit prachtig iets om naar uit te zien voor ons als gelovigen.

Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn, want wat er eerst was is voorbij.’. (openbaringen 21:4 )